Beques i premis


V Premis Lluïsa Guarner


La Junta de la SCPanc va decidir per unanimitat adjudicar:

El premi de Patologia pancreàtica clínica al treball presentat pel Dr. Juli Busquets:

“Randomized trial of two types of gastrojejunostomy after pancreatoduodenectomy and risk of delayed gastric emptying (PAUDA trial)” BJS 2019; 106: 46–54

El premi de Patologia pancreàtica bàsica al treball presentat pel Dr. Fernando Burdio:

“Endoluminal radiofrequency ablation of the main pancreatic duct is a secure and effective method to produce pancreatic atrophy and to achieve stump closure.” SCIENTIFIC REPORTS (2019) 9:5928


Propera convocatòria

Termini: 30/09/2023
Objectiu

El premi Lluïsa Guarner està destinat a reconèixer els professionals dedicats a la investigació en patologia pancreàtica que hagin publicat un treball en la literatura mèdica durant els dos anys previs a l’atorgament del premi (en aquesta convocatòria, treballs publicats durant els anys 2021-2022)

<